ครั้งหนึ่งฉันเคยเรียนคณิตศาสตร์ นั่นคือเหตุผลที่ฉันตัดสินใจเชื่อมโยงอาชีพของฉันกับธุรกิจการพนันและการพนันกีฬา เนื่องจากกิจกรรมนี้ในระดับมืออาชีพต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์